1C: Tirdzniecības vadība 11.1

1C:Tirdzniecības vadība 8” – tas ir mūsdienīgs rīks, biznesa efektivitātes paaugstināšanai tirdzniecības uzņēmumā.

 

Lietišķais risinājums „1C:Tirdzniecības vadība 8” nodrošina:

 

 • vadības un operatīvas uzskates uzdevumus;

 • analīzes un plānošanas uzdevumus;

 • automatizē tirdzniecības, finansiālās un noliktavu operācijas;

 • nodrošina mūsdienīga tirdzniecības uzņēmuma vadības līmeni.


Lietišķā risinājuma informatīvajā bāzē tiek reģistrētas gan jau izdarītas, gan tikai plānotas saimnieciskas operācijas. Sistēmā „1C:Tirdzniecības vadība 8” var automatizēti noformēt praktiski visus sākotnējus tirdzniecības un noliktavas uzskaites dokumentus, kā arī naudas līdzekļu pārvietošanas dokumentus.

Lietišķais risinājums ir domāts dažādiem tirdzniecības operāciju veidiem. Tiek realizētas uzskaites funkcijas no sarakstu vadības un sākotnējo dokumentu ievades līdz analītisku pārskatu iegūšanai.

 

„1C: Uzņēmums 8 Tirdzniecības vadība” nodrošina automātisku datu piemeklēšanu, kuri ir nepieciešami grāmatvedības uzskaites vešanai, un šo datu nodošanai „1C: Grāmatvedība 8”. Par galveno virzienu šī jaunā risinājuma attīstībā var uzskatīt jaudīgas funkcionalitātes realizāciju, kas ir paredzēta tirdzniecības uzņēmuma efektivitātes analīzei, plānošanai un vadībai.

 

Pārdošanas vadība

Konfigurācija atbalsta sekojošus tirdzniecības veidus: vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, tirdzniecību uz kredīta, pasūtījumu tirdzniecību.

Vairumtirdzniecība

Konfigurācijā ir automatizētas saimnieciskas darbības preču pirkšanai un pārdošanai vairumtirdzniecībā. Tāpat konfigurācijā tiek attēloti fakti par preču – materiālo vērtību saņemšanu un izmaiņas norēķinu statusā ar kontrahentu – uzņēmuma parāda pieaugums kontrahentam vai kontrahenta parāda atmaksa uzņēmumam.


Norēķini ar kontrahentiem var tikt veikti ārvalstu valūtā. Pie tam, lai atspoguļotu norēķinus grāmatvedības un nodokļu uzskaitēs, ārvalstu valūta tiks automātiski konvertēta Latvijas latos.


Konfigurācija nodrošina ērtu darba instrumentu kompānijas menedžeriem - „Tirdzniecības menedžera darba vieta ”.

Ir iespējams:

 

 • Īstenot ātru meklēšanu un izvēli nomenklatūras katalogā;

 • Skatīt nomenklatūras pozīcijas pamata rekvizītu nozīmi un tās īpašības, neatverot papildus formas;

 • Skatīt tekošos noliktavas atlikumus nomenklatūras griezumā, nomenklatūru un noliktavu īpašības;

 • Skatīt klientu pasūtījumu atlikums nomenklatūru pozīciju griezumā, kā arī plānotās piegādes;

Mazumtirdzniecība

Mazumtirdzniecībā tiek atbalstītas darba tehnoloģijas gan ar automatizētiem, gan neautomatizētiem tirdzniecības punktiem. Konfigurācija nodrošina automatizētu mazumtirdzniecības un atlikumu uzskaiti katrā tirdzniecības punktā. Konfigurācijā ir paredzēts, ka uzņēmuma tirdzniecības punkti var tikt nodrošināti ar dažādiem tirdzniecības iekārtu komplektiem un ka tirdzniecības punkti var atšķirties pēc automatizācijas pakāpes un to autonomijas.

 

Konfigurācija mazumtirdzniecības darbam nodrošina sekojošas iespējas:

 

 • darbs ar kases aparātiem kā ar fiskālajiem reģistratoriem;

 • ērts kasiera interfeiss;

 • svītru kodu sistēma.

 

Kasiera interfeiss atveras pie ieslēgta fiskālā reģistratora tiem darbiniekiem, kuriem pamata interfeiss saucas „Kasiera interfeiss”. Kasiera interfeisa mērķis - ļaut kasierim ātri noformēt mazumtirdzniecības darījumus. Produkta izvēle iespējama, ievadot artikulu, svītru kodu (manuāli vai ar skenera palīdzību), pēc preces nosaukuma, rindas kārtībā izvēloties no kataloga „Nomenklatūra” no datu vākšanas termina.

 

Konfigurācija atbalsta  produktu aizpildi ar svītru kodu skeneri, produktiem ar jebkāda veida svītru kodiem.

Svītru kodu skeneri ir paredzēti ātrai un precīzai preces svītru koda noteikšanai, pēc kura var noteikt citas preces īpašības, balstoties uz informāciju automatizācijas sistēmā. Produktu svītru kodi tiek detalizēti līdz vienības līmenim produkta, tā īpašību un sērijas noteikšanai. Katrai precei, kurai ir atsevišķs raksturojums, var norādīt atsevišķu svītru kodu.

 

Lietišķajā risinājumā tiek realizēta detalizēta operatīvo materiālu, preču un produkcijas uzskaite noliktavā. Tiek nodrošināta pilna preču-materiālo vērtību krājumu kontrole uzņēmumā.

 

Pasūtījumu vadības sistēma satur pasūtījumu analīzes līdzekļus, tā ir paredzēta atbalsta sniegšanai vadības lēmumu pieņemšanā saskarsmē ar klientiem un palīdzībai uzmeklēt šauras vietas ražošanā un noliktavā.


Sistēmā ir trīs pasūtījumu tipi:

 

 • pircēju pasūtījumi ( no ārējiem kontrahentiem)

 • pasūtījumi piegādātājiem (ārējiem kontrahentiem)

 • iekšēji pasūtījumi (pasūtījumi tirdzniecības vietu, veikalu, noliktavu vajadzībām)

 

Attiecību ar klientiem vadība (CRM)

Attiecību ar klientiem vadība, ir pazīstama arī kā CRM vai Customer Relationship Management, ir svarīga funkcionāla joma mūsdienīga uzņēmuma kompleksā informācijas sistēmā.

 

CRM – tas ir attiecību ar klientiem vadības koncepcija aktīvas konkurences apstākļos, orientēta uz maksimālu katra klienta un partnera potenciāla iepazīšanu uzņēmuma interesēs. CRM koncepcija piedāvā regulāru informācijas vākšanu un analīzi par katru klientu, reālo un potenciālo. Rūpīgi tiek uztvertas bīstamās attiecību pasliktināšanās pazīmes,jo, kā zināms, konkurences tirgū izmaksas jauna klienta piesaistīšanai pārsniedz izmaksas esošo klientu saglabāšanai.

Cenu analīze un cenas politiku vadība

Uzņēmuma tirdzniecības darbības efektivitāte un uzņēmuma darbība kopumā lielākoties ir atkarīga no cenu politikas. Lai palīdzētu lietotājiem atrisināt šo uzdevumu, konfigurācijā ir iekļauta speciāla cenu politikas apakšsistēma.

 

Pārdošanu un iepirkumu plānošana

Plānošana ir viens no svarīgākiem noteikumiem efektīvas uzņēmuma darbības organizēšanai. Plānošana balstās uz pieprasījuma prognozēšanu, esošo resursu analīzi un uzņēmuma attīstības perspektīvu novērtēšanu. Plānošanas procesā tiek sastādīts plānu kopums pēc darbības virzieniem, kuri aptver svarīgākās uzņēmuma apakšvienības. Plānošana ir viens no rezultatīvākajiem izmaksu samazināšanas līdzekļiem.

 

Iepirkumi vadība

 

No preču –materiālu vērtību iepirkumu vadības efektivitātes ir atkarīgs ražotas preces kvalitāte un pasūtījumu izpildīšanas laiku ievērošana bez plānu pašizmaksu pārsniegšanas.

Analītika un pārskati

 

Aktīvi strādājoša uzņēmuma informācijas sistēmā tiek uzkrāti lieli datu apjomi. Lietotāji var analizēt šos datus ar klasisku analītisku līdzekļu palīdzību, kuri ir iebūvēti lietišķā risinājumā - pārskati, tabulas, diagrammas.


  

FaLang translation system by Faboba