Cenu analīze un cenas politikas vadība

Tirdzniecības uzņēmuma darbības efektivitāti un uzņēmuma darbību visumā lielā mērā nosaka saprātīga cenu politika. Lai palīdzētu lietotājam šī uzdevuma izpildē, konfigurācijā ir iekļauta speciāla cenu veidošanas apakšsistēma.

 

Cenu veidošanas apakšsistēma ir mehānismu kopums, kas ļauj veikt sekojošas darbības:

 

  • piegādātāju cenu informācijas glabāšana un automātiska atjaunošana;

  • uzņēmuma pārdošanas cenu informācijas glabāšana;

  • informācijas glabāšana par atlaidēm un uzcenojumiem, pamatojoties uz pārdošanas apjomu, bez tam atlaides var tikt summētas, citiem vārdiem sakot, automātiski uzstādītas, pārdosanas dokumenta summai pārsniedzot iepriekš noteikto slieksni;

  • vienu cenu aprēķina mehānisms, balstoties uz citām cenām;

  • cenu lapas noformēšana ar pārdošanas cenām.

 

Cenas var koriģēt tirdzniecības menedžeris. Bez tam, cenu veidošanai var tikt pielietots papildus atlaižu vai uzcenojumu mehānisms. Atlaides tiek noteiktas ar īpaša dokumenta palīdzību. Dokumentā tiek noteiktas atlaides procentuāla izteiksmē, to darbības periods un piešķiršanas noteikumi. Ir iespējami sekojoši piešķiršanas noteikumi:

 

  • atlaide tiek piešķirta noteiktam nomenklatūras un noteiktam klientu sarakstam;

  • atlaide tiek piešķirta, sasniedzot noteiktu naudas summa pēc pārdošanas dokumentiem;

  • atlaide tiek piešķirta, sasniedzot noteikts vienas preces daudzumu dokumentā;

  • atlaide tiek piešķirta par noteikto maksājuma veidu, piemēram, skaidrā naudā.

 

Pārdošanas dokumenta noformēšanas laikā cenas tiek automātiski koriģētas, ja tiek izpildīts kāds no atlaides piešķiršanas noteikumiem. Atlaides var būt piešķirtas gan vairumtirdzniecībai, gan mazumtirdzniecībai. Informācija par piegādātāju cenām – iepirkuma cenām var tikt ierakstīta informativās bāzes reģistros un atjaunota dokumentu, kuri fiksē preces ienākšanu, ievades brīdī. Papildus iepirkuma cenām informatīvajā bāzē var tikt ievadīti arī citi piegādātāju un kontrahentu cenu tipi - vairumtirdzniecības cenas, sīkvairumtirdzniecības cenas un mazumtirdzniecības cenas. Tas lietotājiem dod iespēju salīdzināt sava uzņēmuma pārdošanas cenas ar konkurentu pārdošanas cenām.


Uzņēmuma cenu un dažādu piegādātāju cenu salīdzinošai analīzei ir paredzēta atskaite „Cenu analīze”. Lai izmantot visas iespējas, ko piedāvā konfigurācija, piegādātāju cenas ir jāuztur aktuāla stāvoklī – tās regulāri ir jāpapildina un jāatjaunot. Lai būtu vieglāk sekot līdzi cenu izmaiņām, konfigurācijā ir realizēts mehānisms, kurš automātiski atjauno piegādātāju cenas, reģistrējot kārtējo preču piegādi.

FaLang translation system by Faboba