Pasūtījumu vadība

Pasūtījumu vadības sistēma satur pasūtījuma analīzes rīkus. Šie rīki sniedz lietotājam atbalstu , pieņemot vadības lēmumus, kas mijiedarbojas ar klientiem, un palīdz identificēt ražošanas un noliktavu vājās vietas.

 

Sistēmā eksistē trīs pasūtījumu veidi:

 

  • Klientu pasūtījumi (ārējo kontragentu);

  • Pasūtījumi piegādātājiem (ārējiem kontragentiem);

  • Iekšējie pasūtījumi (pasūtījumi preču nepieciešamības apmierināšanai tirdzniecības punktiem, veikaliem, pašu noliktavām).

Klientu pasūtījumi

Savlaicīga un kvalitatīva klientu pasūtījumu izpilde nodrošina uzņēmumam līdera pozīciju konkurējošā preču un pakalpojumu sniegšanas tirgū.

Apakšsistēma „Pircēju pasūtījumu vadība”, kas ir daļa no dotās konfigurācijas, dod iespēju: 

  • Realizēt uzņēmumam efektīvāku klientu apkalpošanas stratēģiju, atbilstoši uzņēmuma izvēlētajām darba shēmām;

  • optimāli izvietot klientu pasūtījumus piegādātāju pasūtījumos un rezervēt preces noliktavās;

  • nodrošināt pasūtīto preču piegādes termiņus;

  • apmierināt pēc iespējas lielāku klientu pasūtījumu skaitu, izvairoties no noliktavu krājumu pārpalikumiem.

Sistēmā ir paredzēts automātisks rezervēšanas un izvietošanas algoritms, kurš ļauj optimāli izvietot pircēju pasūtījumus pasūtījumos piegādātājiem un brīvajos preču atlikumos noliktavās.

Pasūtījumi piegādātajiem

Pasūtījumi piegādātajiem ir komercuzņēmuma pasūtījumi ārējiem kontrahentiem preču piegādei. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu tad, kad visa pasūtītā prece ir saņemta uzņēmuma noliktavā vai tad, kad pasūtījumu piespiedu kārtā ir slēdzis pats menedžeris.

Iekšējie pasūtījumi

Iekšējais pasūtījums tiek noformēts tādā gadījuma, ja krājumu papildināšana tiek veikta nevis konkrēta klienta iniciatīvas dēļ, bet pamatojoties uz dotās noliktavas vajadzībām (nepieciešamība papildināt tirdzniecības punkta krājumus, mazumtirdzniecības veikala krājumus).

Iekšējais pasūtījums piedalās automātiskajā izvietošanā piegādātāju pasūtījumos kopā ar visiem pārējiem pasūtījumiem – jaunā prece, kas saņemta noliktavā, var tikt rezervēta zem iekšējā pasūtījuma. Preces, kas pasūtīta kā iekšējais pasūtījums, var būt rezervēta arī no tekošā atlikuma noliktavā.

FaLang translation system by Faboba